Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2013

vanilia
3600 23be 500

June 15 2013

3296 8db7
Reposted fromget-fit get-fit viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
vanilia
Reposted fromaura-lunaris aura-lunaris viaanncey anncey
vanilia
9253 0e6b
wypij kawę, pomaluj paznokcie na czerwono, uczesz włosy. załóż czarne koronki, zrób makijaż. nie daj się, nie idź na łatwiznę. wyjdź, zamknij drzwi na klucz. świat za uszy dziś złap.
Reposted fromindeed indeed viamonjurka monjurka

June 07 2013

vanilia
2737 ea71 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamaterac materac
vanilia
9812 e0ec
Reposted fromverdantforce verdantforce vianattaly nattaly
vanilia
4510 a827
Reposted fromsoupdujour soupdujour
vanilia

June 01 2013

vanilia
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viapimpmyheart pimpmyheart

May 12 2013

vanilia
Trudno w sposób godny i szlachetny znieść w życiu odmianę na gorsze.
— Bias z Prieny
Reposted fromDYM DYM viaawaken awaken
vanilia
9318 2941
"Posłuchaj jak mi prędko bije twoje serce."
Reposted frompesy pesy viapffft pffft

April 02 2013

vanilia
0075 1091
Reposted frommhsa mhsa viaanncey anncey
vanilia
2397 309e
Reposted fromFuuckallx96 Fuuckallx96 viaanncey anncey
vanilia
5692 eea7
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapffft pffft

March 30 2013

vanilia
9104 c573 500
Reposted fromphotonom photonom viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

March 02 2013

vanilia
1063 6c98
Show me the world honey ;*
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide vialive-life live-life

February 22 2013

vanilia
5034 979a
Reposted fromkonwalia konwalia vialive-life live-life

February 16 2013

vanilia
Reposted fromheroine88 heroine88 vialive-life live-life
vanilia
Zignoruj oczekiwania innych, bo to przez nie właśnie nie wiesz, w którą stronę masz iść.
— Bez tajemnic.
Reposted fromnila nila vianattaly nattaly
7195 c6d7
Reposted fromamatore amatore viacrystalhope crystalhope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl